Ved lægeskift

Ved lægeskifte modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept. Nytilmeldte patienter bedes derfor meddele os, hvis man ønsker, at vi skal modtage tidligere journaloplysninger.

Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred?

Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i edb-journalen efter hver kontakt.

Vore journalsystem hedder XMO og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling via EDB.

Ved hjælp af EDB kan vi opfylde vores mål om, at langt de fleste henvisninger til sygehus, speciallæger m.m. er ekspederet, inden patienten forlader konsultationen.

Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater. Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.

Hvordan aflønnes lægen?

Den praktiserende læge er selvstændigt erhvervsdrivende. Praktiserende Lægers Organisation har imidlertid indgået en aftale med Sygesikringen, således at befolkningen sikres den nødvendige lægehjælp på favorable økonomiske vilkår. Aftalen indebærer, at de praktiserende læger er honoraraflønnede.

Det vil sige at f.eks. en konsultation honoreres med et fast beløb. Andre aftalte sundhedsmæssige ydelser honoreres ligeledes med et fast beløb. Herudover modtager lægen et mindre grundbeløb pr. tilmeldt patient.

Ud af de samlede honorarer afholder lægen selv samtlige udgifter til drift af klinikken. Det drejer sig bl.a. om husleje, telefon, bil, instrumenter, løn til personale, efteruddannelse, faglitteratur, EDB, diverse skatter og afgifter – kort sagt alle de udgifter, som ethvert andet privat firma har.

Alt andet lægearbejde end det, som er aftalt med Sygesikringen, betales af den, som ønsker arbejdet udført – det er typisk den enkelte patient, forsikringsselskab eller arbejdsgiver.

Det drejer sig f.eks. om attester til kørekort, sygeeksamensattester m.m. Rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser betales også af patienten.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Læge Telefontid
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Tirsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Onsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 9.00
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Fredag 8.00 – 12.00 8.00 – 9.00

Sekretæren træffes:

Mandag til torsdag 09.00 til 12.00 og 13.00 til 14.00.

Fredag 09.00 til 12.00.

Alle dage BEDST mellem 10.00 og 12.00.

Lægerne i Dronningborg
Udbyhøjvej 142
8930 Randers NØ

Tlf.: 86420415

Klinikkens akutnummer: 42308353 KUN til brug ved livstruende situationer, hvor klinikkens normale telefon ikke er ledig/tilgængelig.